ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID
Μένουμε ασφαλείς και προστατευμένοι
τηρώντας τα μέτρα πρόληψης του COVID-19 στη μονάδα μας.
Κάθε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων αποτελεί χώρο με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς της λοίμωξης.

Η μονάδα μας τηρεί αυστηρά και με συνέπεια όλα τα μέτρα προστασίας κατά του
COVID-19.
Μεταξύ αυτών η συστηματική εφαρμογή των προφυλάξεων, ο συνεχής έλεγχος της υγείας του προσωπικού μας και των φιλοξενούμενων και ο έγκαιρος εμβολιασμός όλων των μελών του Ιασώ.
Πιο συγκεκριμένα,
έχουμε μεριμνήσει για την καλύτερη προστασία όλων με:
Τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας (απολύμανση χεριών, χρήση μάσκας σε κοινόχρηστους χώρους, διατήρηση αποστάσεων)
Έλεγχο των φιλοξενούμενων και του προσωπικού μας με rapid tests
Απολύμανση, ειδικό καθαρισμό και αερισμό όλων των χώρων
Εμβολιασμό όλων των μελών (φιλουξενούμενοι & προσωπικό)
Απαγόρευση επισκεπτηρίου στους εσωτερικούς χώρους της μονάδας
Σχεδιασμό ειδικών δωματίων στους ορόφους της μονάδας για υποχρεωτική καραντίνα των νέων μελών
Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα πρόληψης, ακόμα και μετά τον εμβολιασμό, με σκοπό να αποφύγουμε την πιθανότητα κρούσματος στη μονάδα μας και να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια και ποιότητα.